EKSTRA RESSURS' KUNDEPORTEFØLJE

Ekstra Ressurs' kundeportefølje består av små og mellomstore selskaper innenfor et bredt spekter av bransjer. Vi har gode referanser fra selskaper vi har samarbeidet med i mange år og har opparbeidet solid kompetanse og erfaring på særlig følgende virksomhetstyper:


INVESTERINGSSELSKAPER

Ekstra Ressurs har spisskompetanse på regnskapsførsel og rapportering for investeringsselskaper, og har ansvar for bokføring og rapportering for mange selskaper og selskapsstrukturer med ulike typer investeringer. Vi håndterer enkle investeringsvirksomheter og holdingsselskaper og mer komplekse strukturer med betydelig kapitalbase og ulike investeringer. Investeringene omfatter investeringer i noterte og unoterte selskaper, ulike finansielle instrumenter, equity fond, KS/ANS-andeler, direkte investeringer eller annet. Selskapene i denne kategorien har mange regnskapsmessige og skattemessige utfordringer, og krever stor grad av nøyaktighet. Våre etablerte system sikrer god oversikt på selskapets beholdning av investeringer.


EIENDOM

Ekstra Ressurs har også mange kunder innenfor eiendomsbransjen. I vår kundeportefølje har vi selskaper som eier næringsbygg og boligeiendom, samt selskaper som driver utleievirksomhet. Eiendomsbransjen har moms- og skattemessige utfordringer, som krever spesialkompetanse. Vi bidrar til god oppfølging på disse områdene.


SELSKAP MED LØPENDE DRIFT

Ekstra Ressurs har ansvar for løpende bokføring og rapportering for ulike tjenesteytende virksomheter, så som konsulentvirksomhet, advokatvirksomhet, IT og bedriftsrådgivning. Disse har behov for løpende rapportering til offentlige myndigheter og gjerne også for løpende perioderapportering av driftsresultat og ulike typer analyser.


NORSKE DATTERSELSKAP

Ekstra Ressurs har ansvar for løpende bokføring og rapportering for flere utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge. Foruten behov for løpende rapportering til offentlige myndigheter, inkluderer arbeidet periode- og årsrapportering til utenlandsk morselskap. Ekstra Ressurs tilpasser rapporteringen til den utenlandske kundes behov og bistår den utenlandske eier faglig ift norske regnskap-, avgift- og skatteregler. Vi har kompetanse på internasjonale regnskapsregler (IFRS og US GAAP).


ULIKE SELSKAPSFORMER

Vi håndterer bokføring og rapportering for selskaper med ulik selskapsstruktur:

  • Aksjeselskap (AS)
  • Kommandittselskap (KS)
  • Ansvarlig selskap (ANS)
  • Indre selskap (IS)
  • Norsk registrert utenlandsk foretak (NUF)
  • Enkeltpersonsforetak (EP)