ADMINISTRATIV BISTAND FRA EKSTRA RESSURS

Enkelte virksomheter har behov for administrative eller økonomirelaterte tjenester i tillegg til regnskapsførsel og rapportering.
Ekstra Ressurs tilbyr der for også forretningsfører-tjenester, så som:

 • Post- og dokumentbehandling
 • Rutine for godkjenning av fakturaer
 • Betaling av fakturaer (registrering i bank. remittering)
 • Fakturering
 • Oppfølging og purring av kundefordringer
 • Oppfølging ansatte (sykepenger, ajourhold arbeidstaker og arbeidsgiver-register etc)
 • Budsjett-utarbeidelse
 • Virksomhetsanalyser
 • Rapportering til styret
 • Rapportering til offentlige myndigheter
 • Styresekretærrolle
 • Utarbeidelse protokoller