REGNSKAPSTJENESTER

VÅRE KUNDER KAN STOLE PÅ AT VI LEVERER KORREKTE TALL TIL GITTE FRISTER

Autoriserte regnskapsførere leverer regnskaptjenester fra A til Å og sørger for at regnskapsprosessene håndteres i henhold til lover og regler på en effektiv måte.

Regnskaps-ressursene skaper trygghet for at bokføring, oppfølging og rapportering har god kvalitet. Og sørger for punktlige leveranser til eiere, administrasjon, revisor og offentlige myndigheter.

Våre leveranser er basert på mottatt informasjon fra kunden. I samarbeid med kundene etableres det gode rutiner og system på regnskapssiden. Vi stiller krav til tilfredsstillende dokumentasjon og ryddighet, slik at vi sammen oppnår god regnskapskontroll og oversikt.

Våre tjenester kan sammenfattes slik:

 • Bilagsbehandling, bokføring og avstemminger
 • Lønnskjøring og lønnsinnberetning
 • Fakturering av kunder/oppfølging utestående
 • Terminrapportering av arbeidsgiveravgift, skattetrekk og merverdiavgift
 • Likviditetsrapportering
 • Bistand med budsjett og prognoser
 • Analyser
 • Perioderapportering /avdelingsregnskap/prosjektregnskap
 • Utarbeidelse av komplett årsregnskap og konsernregnskap med noter
 • Skatteberegning og utarbeidelse av ligningspapirer
 • Bistand vedrørende aksjonærregister og rapportering til Brønnøysund/SSB
 • Bistand ved egenkapitaltransaksjoner, fisjon og fusjon
 • Faglige avklaringer rundt skatt, merverdiavgift, regnskapsmessige problemsstillinger