KOMPETENTE EKSTRA RESSURSER

"EKSTRA RESSURSER"

Ekstra Ressurs har sterkt fokus på selve leveransen, og legger vekt på å være en solid og god samarbeidspartner som bistår våre kunder med faglig styrke, ekspertise og erfaring. Felles for alle "ekstra ressursene" er bred kompetanse og erfaring, og ønske om tilføre kunden mer enn forventet.


REGNSKAP-RESSURSER

Regnskap-ressursene har solid regnskapskompetanse og sterk faglig bakgrunn. Flere er utdannet på høyskolenivå (statsautoriserte revisorer/siviløkonom/diplomøkonom) og har revisjonsbakgrunn. Alle regnskap-ressursene har bred erfaring fra ulike roller innen økonomifunksjonen, også på overordnet nivå og som revisorer og konsulenter. Regnskap-ressursene er strukturerte og nøyaktige, og opptatt av å levere korrekte rapporter på en forståelig måte innenfor angitte frister.

Selskapet opprettholder høyt faglig nivå og sørger for videreutvikling av medarbeiderne gjennom både ekstern og intern kursaktivitet. Etterutdannings-kravene for autoriserte regnskapsførere følges.


KONSULENT-RESSURSER

Konsulent-ressursene har økonomi- eller revisjonsutdannelse på høgskolenivå. I tillegg har konsulentene mange års erfaring fra overordnede stillinger innenfor økonomi og regnskap og/eller revisjon. Konsulentene setter seg raskt inn i nye bransjer, og i den enkelte kundens problemsstillinger, systemer og kultur. Mange har betydelig ledererfaring. I tillegg til å ha solid faglig ståsted, framstår konsulentene som engasjerte og dedikerte.