OM OSS

VIRKSOMHETEN

Ekstra Ressurs er et uavhengig selskap, som leverer profesjonell bistand innenfor hele økonomiområdet. Historien til selskapet strekker seg tilbake til 1994. Selskapet som i 1998 ble Ekstra Ressurs, ble da opprettet som leverandør av midlertidige økonomiledere (utleie) og av regnskapstjenester for aksjeselskaper. Selskapet har siden oppstarten hatt en jevn og god utvikling, og er nå svært godt etablert i både regnskapsfører - og konsulentmarkedet.

Selskapet har kontor midt i Oslo sentrum, og leverer konsulent- og regnskapstjenester hovedsaklig i Oslo og Akershus. Arbeidet for regnskapskundene utføres hovedsaklig i våre lokaler, mens konsulenttjenestene utføres ute i disse bedriftene.


LEDELSE

Ekstra Ressurs eies og drives av Anne-Marie Erdal (daglig leder) og Jorunn Mørk. Begge er aktive i selskapets virksomhet, noe som sikrer stabilitet, kontinuitet og god kvalitet på våre leveranser.


Anne-Marie Erdal er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Hun har flere års erfaring som revisor i Deloitte og 5 år som økonomidirektør i Pareto. Videre har hun mange års erfaring fra en rekke konsulentoppdrag som innleid økonomiansvarlig i større privateeide selskaper, og også fra børsnoterte selskaper og fra statlige foretak. Anne-Marie har lang og solid erfaring som oppdragsansvarlig regnskapsfører.


Jorunn Mørk er siviløkonom og autorisert regnskapsfører. Hun har flere års erfaring som revisor i Deloitte, samt mange års erfaring fra en rekke konsulentoppdrag som innleid økonomiansvarlig i store og mellomstore virksomheter, både privateide og børsnoterte, og fra investeringsfond. Jorunn har solid erfaring far mange års arbeid som oppdragsansvarlig regnskapsfører.