KONSULENTTJENESTER

INNLEIE AV EKSTRA RESSURS KONSULENT

Hovedfokus er alltid å finne den riktige konsulent-ressursen som passer nøyaktig til kundens behov. Ekstra Ressurs har erfarne og svært selvstendige konsulenter som på kort varsel kan gå inn i kundens virksomhet og fylle en overordnet rolle innenfor økonomi- eller regnskapsområdet for en periode. Private selskaper, organisasjoner og offentlig instanser kan skaffe seg fleksibilitet og ressurser ved å leie inn ekstra kapasitet og kompetanse i perioder når dette er nødvendig for virksomheten.

Konsulent-ressursen har høy økonomisk og regnskapsfaglig kompetanse og betydelig ledererfaring fra arbeid i krevende stillinger og roller, og således solid bakgrunn til raskt å sette seg inn i kundens virksomhet og å gå inn i en operativ lederrolle. Konsulenten integreres i og engasjerer seg i kundens organisasjon, og er ofte både utførende og rådgivende.

Ekstra Ressurs utfører ulike typer konsulentoppdrag, enten i form av midlertidig ledelse eller prosjektrelatert oppdrag. Vi utfører oppdrag i større og mindre selskaper, og er bransjeuavhengige.


MIDLERTIDIG LEDELS

Ekstra Ressurs-konsulenten fyller en overordnet økonomistilling i bedriften for en periode, gjerne som økonomidirektør, økonomisjef, konsernregnskapssjef, regnskapssjef eller en controller-stilling. Ofte vil konsulenten delta i ledergruppen i selskapet.


Utgangspunktet for innleie kan være:

  • En permisjonsperiode, der konsulenten sørger for å "holde hjulene i gang" inntil den ansatte er tilbake på plass.
  • Dekke funksjonen i en "mellomperiode" mens kunden jobber med nyansettelse.
  • Selskapet er i vekst og trenger ressurser i oppbygningsfasen inntil organisasjonsstruktur er på plass.
  • Selskapet restrukturerer virksomheten og ønsker å vente med fast ansettelse til "ny kabal" er lagt
  • Selskapet har behov for ekstra kapasitet i en periode.

Ofte er oppdraget en kombinasjon av å være utførende i en lederstilling til også å bidra med rådgivning og konkrete problemløsninger. Ekstra Ressurs-konsulentens faglige bakgrunn gjør at vi blir en naturlig ressurs innenfor regnskaps- og skattemessige problemstillinger.


PROSJEKTRELATERT OPPDRAG

Ekstra Ressurs-konsulenten dekker kundens midlertidige behov for bistand innenfor økonomistyring, utredning/kartlegging/rutine-og systemoppbygging, prosjektledelse, arbeid innenfor omstilling, endrings- og forbedringsprosesser. Våre konsulenter bistår også ved rene opprydningsoppdrag.