KONTAKT

Telefonnummer og mailadresser til ekstra ressursene:

ü Anne-Marie Erdal 90 64 18 01 ame@ekstraressurs.no

ü Jorunn Mørk 97 66 97 37 jvm@ekstraressurs.no

ü Marianne Lysaker 90 62 96 09 mly@ ekstraressurs.no

ü Mary Nevstad 93 44 21 19 mmn@ ekstraressurs.no

ü Roger Syversrud 40 45 57 42 ros@ ekstraressurs.no

ü Mariell Løken 91 13 54 88 mal@ekstraressurs.no

ü Anne Berntsen 91 81 42 02 anb@ekstraressurs.no

ü Kari H. Skofsrud 40 55 03 34 khs@ekstraressurs.no

üCamilla Bach Østhus 90 16 52 04 cbo@ekstraressurs.no

üOddbjørg Renshus 90 83 15 92 ore@ekstraressurs.no

VI KAN REGNSKAP
Våre solide og dedikerte ekstra ressurser tar totalansvar for regnskap og rapportering