KONTAKT

Telefonnummer og mailadresser til ekstra ressursene:

Anne-Marie Erdal 90 64 18 01 ame@ekstraressurs.no

Jorunn Mørk 97 66 97 37 jvm@ekstraressurs.no

Marianne Lysaker 90 62 96 09 mly@ ekstraressurs.no

Mary Nevstad 93 44 21 19 mmn@ ekstraressurs.no

Roger Syversrud 40 45 57 42 ros@ ekstraressurs.no

Mariell Løken 91 13 54 88 mal@ekstraressurs.no

Anne Berntsen 91 81 42 02 anb@ekstraressurs.no

Agnethe Kleiven 95 94 50 12 akl@ekstraressurs.no

Tomas Lønsethagen 45 88 03 43 tol@ekstraressurs.no

Oddbjørg Renshus 90 83 15 92 ore@ekstraressurs.no

Marianne Krane 40 49 53 95 mak@ekstraressurs.no

Kristian Tanem 97 17 82 19 kta@ekstraressurs.no

VI KAN REGNSKAP
Våre solide og dedikerte ekstra ressurser tar totalansvar for regnskap og rapportering